Bổ sung trang thiết bị trường quay phục vụ thông tin đối ngoại của TTXVN

Tên dự án: Phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của TTXVN.

Thiết bị cung cấp: Hệ thống xử lý tín hiệu hình; hệ thống âm thanh; hệ thống đèn trường quay; hệ thống màn hình ghép…

Một số hình ảnh:

Skype_Picture_2019_03_08T01_18_19_496Z

Skype_Picture_2019_03_08T01_18_16_040Z

Skype_Picture_2019_03_08T01_18_07_393Z

Skype_Picture_2019_03_08T01_18_04_337Z

Skype_Picture_2019_03_08T01_18_00_985Z

Skype_Picture_2019_03_08T01_17_57_790Z

Skype_Picture_2019_03_08T01_17_54_038Z

Skype_Picture_2019_03_08T01_17_38_649Z

SẢN PHẨM NỔI BẬT
Arrow
Arrow
Simulation Screens
Slider
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Show Buttons
Hide Buttons
0979591900