Phân loại màn chiếu theo kích thước màn

Xác định các phép đo tương đối giữa màn hình rộng và chiều cao màn hình. Mỗi phương pháp chiếu có tỷ lệ cụ thể của nó chiều rộng và chiều cao.
Hiện nay các định dạng phổ biến nhất là “video” và định dạng “HDTV”. Nếu chỉ có một định dạng chiếu sẽ được sử dụng, chiều cao màn hình có thể được dựa trên tỉ lệ của nó. Nếu có nhiều hơn một định dạng sẽ được sử dụng, tỉ lệ màn hình phải được điều chỉnh cho phù hợp.
Lưu ý: Đối với các ứng dụng chiếu Multi-Format, chiều cao màn hình phải theo chiều cao tỉ lệ lớn hơn.

Bảng sau mô tả tỉ lệ của màn chiếu ứng với các định dạng:

Video Format 1:1.33 (4:3)
HDTV 1:1.77 (16:9)
Wide Screen 1:1.85
Cinemascope 1:2.35
Overhead projector/Slide projector 1:1
Vista(Europe) 1:1.66 (5:3)
Vista(America) 1:1.85
16mm Film, 35mm Motion Picture/Filmstrip 1:1.33
70mm Motion Picture 1:2.18
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Arrow
Arrow
Simulation Screens
Slider
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Show Buttons
Hide Buttons
error: Nội dung được bảo vệ !!
0903234326