Xây dựng Nhà nghỉ an điều dưỡng Đoàn an điều dưỡng 18/ Cục Chính trị/ QC PK – KQ

Tên dự án: Xây dựng Nhà nghỉ an điều dưỡng Đoàn an điều dưỡng 18/ Cục Chính  trị/ Quân chủng Phòng Không – Không Quân

Thiết bị cung cấp: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy tải khách, thang hàng, hệ thống điều hòa, điện nhẹ

Một số hình ảnh:

Skype_Picture_2019_04_22T01_54_33_283Z

8392b9f4f43a15644c2b

Skype_Picture_2019_04_22T01_53_58_414Z

SẢN PHẨM NỔI BẬT
Arrow
Arrow
Simulation Screens
Slider
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Show Buttons
Hide Buttons
0979591900